Zmena

Chcete byť štíhlejšia, alebo svalnatejší? Musíte prejsť procesom, ktorým Vás môže sprevádzať osoba, ktorá má poznatky, ako primerane zaťažovať telo  a neublížiť si pri tom.  Takto to je vo fitness.

Chcete sa naučiť cudzí jazyk? Čaká Vás veľa námahy, pričom na proces dohliada učiteľ, ale nenaučí sa za Vás. Keď to zvládnete, prinesie Vám to radosť z úspechu a zmeny.

Chcete byť prispôsobivejší, ľahšie znášať záťaž, zmenu, alebo byť silnejší, úspešnejší  v živote? Platí ten istý proces. Sprevádza Vás odborník, ktorý pozná mechanizmy zmien ľudskej psychiky do ich harmonickej koordinácie. Zmeny si vyžadujú čas, Vaše aktívne osobné nasadenie a vieru v zmenu.

To, či som „tá pravá“ na to, aby som Váš týmto procesom sprevádzala zistíte len tak, že sa o to pokúsite.

Proces liečivej zmeny prináša so sebou zníženie úzkosti, odstránenie neželaných iracionálnych obáv, strachu z konkrétnych situácií, minimalizáciu pocitov menejcennosti, alebo redukciu stavov zlosti. Nastúpi prevaha pocitov uvoľnenia, nadhľadu, zlepšenia kontroly a primeraného sebavedomia, spojeného so spokojnosťou so sebou. Takto Vás aj Vami milovaní ľudia budú mať ešte radšej.