Cenník

Keďže drvivá väčšina z vás nie ste pacienti a naša interakcia nie je zdravotnícky indikovaná, nemáme zmluvu so zdravotnými  poisťovňami.

Úvodná terapeutická hodina (60 min.) 60 EUR,  dvojhodinovka 110 EUR, každá ďaľšia 40-50 EUR

Úvodná párová terapeutická hodina (60 min.) 80 EUR, dvojhodinovka 150 EUR, každá ďaľšia 60-70 EUR

Úvodná rodinná terapeutická hodina (60 min) 90 EUR, dvojhodinovka 170 EUR, každá ďaľšia 80-90 EUR

Koučingová hodina (60 min.) 100-150 EUR (podľa počtu predplatených hodín)

Čas pre Vás je starostlivo plánovaný a vyhradený výlučne pre Vás. Máte ho zaručený.

V prípade zrušenia z Vašej strany v čase menej ako 48 hodín pred plánovaným stretnutím je cena za zrušenie 100% hodinovej sadzby. V prípade, že deň nutnosti zrušenia pripadá na víkend (sobota, nedeľa), alebo na deň pracovného pokoja (sviatky) je nutné sedenie zrušiť posledný pracovný deň pred týmto dňom. 

Predplatené úhrady sa nevracajú. Vždy máte možnosť ich využiť, maximálne však do 6 mesiacov od prvého sedenia v sérii. Úhrady sa vykonávajú v hotovosti, alebo prevodom, po každom sedení, alebo za viac predplatených hodín vopred. Samozrejmosťou je faktúra na požiadanie.