Cenník

Keďže drvivá väčšina z vás nie ste pacienti a naša interakcia nie je zdravotnícky indikovaná, nemáme zmluvu so zdravotnými  poisťovňami.

Úvodné terapeutické sedenie (45 min.) 60 EUR,  predĺžené sedenie (90 min.) 120 EUR, každé ďaľšie 45-50 EUR

Úvodné párové terapeutické sedenie (45 min.) 90 EUR, predĺžené sedenie (90 min.) 180 EUR, každé ďaľšie 70-80 EUR

Úvodné rodinné terapeutické sedenie (45 min) 90 EUR, predĺžené sedenie (90 min.) 180 EUR, každé ďaľšie  90-100 EUR

Koučing  (50 min.) 100-150 EUR (podľa počtu predplatených sedení)

Čas pre Vás je starostlivo plánovaný a vyhradený výlučne pre Vás. Máte ho zaručený.

Rezervácia úvodnej konzultácie je podmienená úhradou ceny konzultácie vopred na účet, ktorý obdržíte po potvrdení termínu. 

V prípade zrušenia z Vašej strany v čase menej ako 48 hodín pred plánovaným stretnutím je cena za zrušenie 100%  sadzby sedenia. V prípade, že deň nutnosti zrušenia pripadá na víkend (sobota, nedeľa), alebo na deň pracovného pokoja (sviatky) je nutné sedenie zrušiť posledný pracovný deň pred týmto dňom. 

Predplatené úhrady sa nevracajú. Vždy máte možnosť ich využiť, maximálne však do 6 mesiacov od prvého sedenia v sérii. Úhrady sa vykonávajú v hotovosti, alebo prevodom, po každom sedení, alebo za viac predplatených hodín vopred. Samozrejmosťou je faktúra na požiadanie.