Cenník

Keďže drvivá väčšina z vás nie ste pacienti a naša interakcia nie je zdravotnícky indikovaná, nemáme zmluvu so zdravotnými  poisťovňami.

Úvodná terapeutická hodina (60 min.) 60 EUR,  dvojhodinovka 100 EUR, každá ďaľšia 40-50 EUR

Úvodná párová terapeutická hodina (90 min.) 80 EUR, dvojhodinovka 110 EUR, každá ďaľšia 60-70 EUR

Úvodná rodinná terapeutická hodina (90 min) 90 EUR, dvojhodinovka 120 EUR, každá ďaľšia 70-80 EUR

Koučingová hodina (60 min.) 100-150 EUR (podľa počtu predplatených hodín)

Čas pre Vás je starostlivo plánovaný a vyhradený výlučne pre Vás. Máte ho zaručený. V prípade zrušenia z Vašej strany v čase menej ako 24 hodín pred plánovaným stretnutím je cena za zrušenie 100% hodinovej sadzby.  

Predplatené úhrady sa nevracajú. Vždy máte možnosť ich využiť. Úhrady sa vykonávajú v hotovosti, prevodom, po každom sedení, alebo za viac predplatených hodín vopred. Samozrejmosťou je faktúra na požiadanie.